arama

Afrika Mandası

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Beğen (No Ratings Yet)

Bovidae familyasına mensup boynuzlu bir hayvan olan Afrika mandası Afrika’nın en büyük sığır türüdür. Asya mandası ile yakından bir akrabalık ilişkisi bulunmamasının yanı sıra atalarının aynı olup olmadığı konusunda da kesin bir bilgi yoktur. Boynuzları Afrika mandasına karakteristik bir özellik katar ve düşman sezdikleri anda boynuzlarını korkutmak amacıyla kullanırlar. İnsanlar tarafından evcilleştirilememesi nedeniyle insanlar için zaman zaman tehlikeli hale gelebilmektedirler. Afrika’da aslan, leopar, fil ve gergedandan sonra gelen beşinci tehlikeli hayvan türü olarak gösterilmektedir. 1.7 metreye kadar ulaşan boylarıyla birlikte kiloları da 500 ile 900 kilograma kadar yükselebilir. Beslenme sıkıntısı olmadığı durumlarda eğer diğer etçil hayvanlardan kendilerini koruyabilirseler 18 yaşına kadar yaşamaları mümkündür.

Afrika Mandası Popülasyonu

Afrika mandaları ismini de almış olduğu gibi Afrika’nın doğu ve güney bölgelerinde bulunur. Özellikle yaşam alanları Sahra’nın güneyine doğru toplanmıştır. Bölgenin en büyük sığır türlerinden birisidir. Afrika mandaları Anadolu, Ortadoğu, Asya ve Kuzey Afrika mandaları ile sık sık karıştırılır. Aralarında belirgin farklar olsa da en önemli fark Afrika mandalarının diğerlerine göre daha iri olmasıdır. Dolayısıyla ülkemizde görülen mandalar Afrika mandasına benzetilse de ülkemizde bu manda çeşitleri görülmez.

Afrika Mandası Üreme Şekli

Erkek Afrika mandaları kurak dönemlerde sürüden ayrılmalarının ardından yağışın başladığı ve kuraklığın sona erdiği mevsimlerde tekrar sürüye katılarak burada bulunan dişi mandalar ile çiftleşirler. Koşullar uygun olduğu takdirde 5 yaşına gelen Afrika mandaları olgunlaşır ve üremeye hazır hale gelir.

Afrika Mandası Yaşam Tarzı

Afrika mandaları geniş sürüler halinde yaşarlar ve bu sürüler genellikle aile üyelerinden oluşur. Aile üyeleri arasında katı bir hiyararşi vardır. Bu sürülerin başına genellikle sürüdeki yetişkin ve güçlü bireyler geçer. Kurak geçen dönemlerde ise grup lideri sürüyü bekar gruplardan ayırarak iki tip bekar grubun oluşmasını sağlar. Grubun biri 4-7 yaş arasındaki erkeklerden diğeri ise 12 yaşından büyük yaşlı erkeklerden oluşur. Erkek mandalar yaşlanıp diğer genç mandalar tarafından dışlandıkları zaman yalnız yaşamaya devam ederler. Bu sırada genç erkek mandalar yağış alan dönemlerde gruba tekrar katılarak buradaki dişi mandalarla çiftleşirler. Dişi bir manda 5 yaşlarına doğru doğum yapmaya hazır hale gelir.

Afrika Mandası Beslenme Alışkanlığı

Afrika mandaları bölgede yaşayan en büyük otçullardan birisidir. Alt sıra dişleri, geniş ve sert dudakları ile esnek ve uzun dilleri beslenmek için otları daha kolay toplamaları açısından onlara yardımcı olur. Yaşadıkları bölgeyi sulak ve otlak olmasına göre seçen Afrika mandaları açısından otlak alanların verimli ve bol olması oldukça önemlidir. Geviş getiren diğer hayvanlara göre su tutma özellikleri olmadığı için Afrika mandaları sürekli su içmek zorundadırlar. Bu sebeple sulak alan seçimini özenle yaparlar.